در این مطلب  یک شعر نو براتون گذاشتم......حتما بخونیدش و نظرتونو راجع به این شعر بگید لطفا.


دیگر آن شوق رسیدن                                
به دلم راه نداد                                           
دیگر آن ذوق دل انگیز                               
به سرم راه نداد                                      
کوچه باغ کودکی بس پر از پروانه بود         
نرگسانم سوی دیگررا نداشت                    
با نشاط و اشتیاق بچگی                            
جز هوای کودکی...                                
چیز دیگر من ندیدن آن زمان                      
هرگز از آینده ام آگه نبودم                         
تا که همچون بچه ی پروانه ای                   
از پیله ام من تارها بلعیدم و                        
چشمم به دنیای جدیدی باز شد                 
در دل دنیای پوچ و بی هدف                    
در طی لیل ونهار                                  
در سرشتم اهرمن آمد پدید                      
 ماند آن لحظات چون تیر سه تیغ                  
 بردل ایمان من...                                    
 در شمار روز های زندگی                         
 دردرون افسانه ی شایستگی
  در برون افکار بی همتا شدن
  در میانه مانده بودم
  همچو شیری بی شکار      
 همچو عقابی به دنبال هدف
 همچو انسانی بدون غیرت و مردانگی
بی صدا و بی اثر می گریزم از همه
  تاب و طاقت را به زیر خاک بردم       
  کاغذ رفتار من                                                     
با قلم زخمی شده است از حال  من
  دفترم را که ببینی
واژه ای کوچک نخواهی یافت از پاکی من
  آخر این درمانده پست و فرو مایه
 لوای بی وفایی بر سرقله نهاده است
 تا که از حس تهی دستی بمیرد./      
                     

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 30 شهریور 1391    | توسط: Masoud D.B    | طبقه بندی: هنر،     |
نظرات()